QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

  • 1.

  • 2.

Liên hệ

Liên hệ tư vấn online và đặt lịch hẹn trao đổi trực tiếp.

Thảo luận và đưa ra kế hoạch

Dựa trên mong muốn và thông tin nhận được từ khách hàng, chuyenso.com sẽ đưa ra kế hoạch lộ trình để giải quyết vẫn đề.
  • 3.

  • 4.

  • 5.

Ký kết hợp đồng

Ngay sau khi duyệt kế hoạch lộ trình chuyển đổi số, hợp đồng sẽ được ký kết và đi vào giai đoạn triển khai.

Triển khai dự án

Chuyenso.com sẽ triển khai dự án dựa trên lộ trình mà hai bên thống nhất cùng sự hỗ trợ tương tác với khách hàng để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Bàn giao & Vận hành

Chúng tôi sẽ bàn giao dự án với các tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống cũng như hỗ trợ bảo hành trong quá trình khách hàng tự quản lý.

TIN TỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ