Smart Farm

Hệ thống Quản lý nông trại container 4.0 trên nền App và web nhằm giám sát được tình hình các nông trường thông qua các thiết bị cảm biến và camera. Người trồng trọt: Theo dõi được thông tin về nhiệt độ, độ ẩm , CO2… của NT đang nuôi trồng, đồng thời có thể…

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào với Doanh nghiệp ngày nay?

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào với Doanh nghiệp ngày nay? Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Chính phủ Việt nam cũng đặc biệt quan tâm đến vấn để chuyển đổi số trong…

Chuyển đổi số là gì? Tại sao Doanh nghiệp cần chuyển đổi số

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là việc ứng dụng công nghệ số (digitalize) vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động này sẽ thay đổi toàn diện (transformation) cách thức mà một doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm việc…

Vì sao đa số dự án Chuyển đổi số (Digital Transformation) thất bại?

Chuyển đổi số (Digital Transformation) là một trong những chủ đề nổi bật hiện nay, tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình Digital Transformation. Theo báo cáo phân tích của Forrester, trong số những doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 11% thực sự triển khai thành công. Một…